Budownictwo jest dziedziną działalności człowieka zajmującą się wznoszeniem budowli. Należy wspomnieć, że można podzielić je na budownictwo wodne oraz lądowe. Głównym zadaniem jest budowanie nowych obiektów budowlanych. Związane jest także z modernizacją, konserwacją, przebudową i odbudową obiektów już istniejących. Nie trzeba przypominać jak jest to skomplikowane. Budownictwo jest także ściśle powiązane z inżynierią. O budownictwie lądowym można powiedzieć że w skład jej wchodzi projektowanie, technologia wykonania i wykonywanie ustrojów budowlanych stojących na lądzie. Budownictwo wodne to w dużej mierze tworzenie wałów, kanałów przeciwpowodziowych, śluz, jazów czy zbiorników retencyjnych. Są to bardzo skomplikowane przedsięwzięcia. Odpowiada za nie grupa kilkunastu a często nawet kilkudziesięciu specjalistów posiadających wiedzę i niezbędne do tego doświadczenie. Etap projektowania jest długi ze względu na przeprowadzenie bardzo dokładnych pomiarów i obliczeń, które są niezbędne do stworzenia nowych budowli wodnych lub lądowych.

Comments are closed.