W zderzeniu z luksusowymi mieszkaniami na zamkniętych zaobserwować można głęboki deficyt budownictwa socjalnego, dla ludzi z przeciętnymi dochodami, których w naszym społeczeństwie jest zdecydowana większość. W świetle zapisów ustawy o samorządzie gminnym na ten sektor nałożone zostały zadania w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Dochody własne gminy są ograniczone, a korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania także jest limitowane, co w znacznym stopniu utrudnia realizację ustawowych zadań, jakich na nich spoczywają. Występuje niedobór mieszkań o przeciętnym standardzie mieszkaniowym. Wynika to chociażby z czynników demograficzno-makroekonomicznych. Wejście na rynek pracy i zakładanie rodzin przez pokolenie wyżu demograficznego z lat 80. Poprawa warunków na rynku pracy, statusu materialnego, a także niskie stopy procentowe są czynnikami napędzającymi popyt na mieszkania rynku krajowym. Jednak ludzie ci nie szukają luksusowych apartamentów, wale tradycyjnych mieszkań w bloku, które będą atrakcyjne cenowo.

Comments are closed.