nieruchomośćNieruchomości są jednym z podstawowych i nieodzownych składników majątku zarówno przedsiębiorstw jak i gospodarstw domowych. W wymiarze ekonomicznym można je nazwać kontrolowanymi zasobami, które stanowią konkretną, a także określoną przestrzeń wraz z naturalnymi i antropogenicznymi elementami tej ziemi. Nieruchomość inaczej mówiąc jest to określony wydzielony obszar ziemi wraz z wszystkim, co się na mim znajduje np. budynkami. Sama definicja pojęcia nieruchomość jest uregulowana w ustawach i pozwala na podobna interpretacje we wszystkich krajach. Wyodrębnienie pojęcia nieruchomość sięga prawa rzymskiego, według którego własność nieruchomości sięgała bez żadnych ograniczeń zarówno w głąb ziemi, jak i nad jej powierzchnię. Takie określenie zostało również zaakceptowane przez Kodeks Napoleoński. Według niego przeniesiono definicję nieruchomości do prawa polskiego w okresie międzywojennym. W popularnym rozumieniu za nieruchomość uznaje się mieszkanie lub dom i tak to słowo występuje w powszechnym użyciu.

Comments are closed.