Wraz z rozwojem cywilizacyjnym i gospodarczym rosną ludzkie oczekiwania życiowe, także te związane z miejscem do życia. Minęły czasy, gdy mieszkanie zapewniało jedynie pewnego rodzaju schronienie i zaspokajało podstawowe funkcje. W czasach socjalistycznych budowano na podstawie kryterium ilościowego i nie zwracano uwagi na wymiar jakościowy. Dziś w coraz większym stopniu lokal mieszkalny ma znaczenie przy realizacji potrzeb wyższego rzędu. Odpowiednia powierzchnia czy wyposażenie instalacyjne są elementami bazowymi. współczesnych PolakówWiększego znaczenia nabiera otoczenie i lokalizacja naszego lokum. Inwestorzy przy wyborze miejsca inwestycji zwracają uwagę na sieć komunikacyjna, dostępność placówek oświatowych zdrowotnych czy sklepów. Olbrzymią wagę ma otoczenie budynku. Place zabaw dla dzieci, odpowiednio zaprojektowane miejsca zieleni, atrakcyjny widok zza okna. Już jakiś czas zwrócono uwagę, jak istotną rolę czynniki te odgrywają przy wyborze miejsca do zamieszkania. Jak ważne jest nie tylko, jak, ale również gdzie się mieszka.

Comments are closed.