Rynek nieruchomości mieszkaniowych w Polsce, ale również w Europie i na całym świecie odgrywa bardzo ważna rolę w życiu każdego obywatela. Mieszkanie jest podstawowym dobrem, bez którego nie można się rozwijać, dlatego tak istotne jest dopasowanie struktury podażowej do występującego na rynku popytu. Niestety w polskich realiach sprawa nie wygląda dobrze bardzo wiele młodych ludzi nie ma realnych szans na mieszkanie, ponieważ nie stać ich na kredyt mieszkaniowy. Niepokojące jest to, że w sytuacji głębokiego braku mieszkań, z jaką ma się do czynienia obecnie, nie dość duża wagę przypisuje się eksploatacji budynków, które już istnieją. Nie dba się o nie należycie, przez co zdarza się, że po pewnym czasie nie nadają się one do zamieszkania. Wiele budynków nadaje się do gruntowych remontów i modernizacji, co powoduje, że popyt na nowe budownictwo może jeszcze bardziej wzrosnąć. Szkoda, że władze i samorządy nie zadbają dostatecznie o zasoby, które już posiadają by mogły one służyć następnym pokoleniom.

Comments are closed.